Thursday, September 16, 2010

Majlis Perpisahan Dato' Ku Jaafar - 16.09.2010

Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan Brunei dan juga merupakan adinda Sultan Brunei, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal-Waqar Pengiran Muda Mohamed Bolkiah dan Isteri Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah, telah berkenan mengadakan Majlis Santap Tengah hari bagi Pesuruhjaya Tinggi Malaysia, Dato Ku Jaafar Ku Shaari serta isteri, Datin Zakiah Dato Haji Alias dan Duta Besar Thailand, Phithak Phrombubpha serta isteri, Prapassorn Phrombubpha yang akan menamatkan perkhidmatan mereka di Brunei. Majlis diadakan di Balai Penghadapan, Bukit Kayangan semalam bersamaan 15.09.2010. Dato Ku Jaafar Ku Shaari berkhidmat sebagai Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei Darussalam sejak Ogos 2007.

No comments: